Ny version Gespage 8.2.2.2

Inledning
Allt fler arbetar hemifrån vilket har ökat det mobila behovet att skriva ut. Gespage mobile som ingår när du köper produkten är designad att fungera över internet med alla typer av uppkopplade enheter och gör det möjligt att skriva ut säkert mobilt oavsett om du sitter hemma eller är på jobbet. Vi har i version 8.2.2.2 adderat nya funktioner, högre säkerhet och förbättringar. För att öka säkerheten ytterligare.

För en komplett översikt rekommenderar vi Er varmt att läsa versionshistoriken längre ned i nyhetsbrevet för en komplett översikt.

Säkerhet
Uppdaterad säkerhet för inloggning i användarportalen. Gränssnittet för att konfigurera användarportalen är helt omgjord med nya funktioner som ger administratören möjlighet att öka säkerheten på ett enkelt och överskådligt sätt.

Höjdpunkter

  • Ny inloggningsdialog där man först anger användarnamn/e-post därefter i steg två sitt lösenord. Detta ger en säkrare inloggning när man inte visar användarnamn och lösenord på samma sida.
  • Möjlighet till tvåstegsverifiering via e-post, vilket ger ett utökat lager till av säkerhet
  • Man kan tvinga alla trafik som sker mot användarportalen att gå via SSL
  • Kontot låser sig efter 5 felaktiga inloggningsförsök

 

Nya funktioner i Xerox eTerminal
Xerox eTerminal lanserades redan i våras med sitt nya gränssnitt.
Nu har vi adderat några nya funktioner och optimerat eTerminalen ytterligare.

Nyheter

  • One click install gör det busenkelt att installera eTerminalen
  • Stop Copy, realtidskontroll av kontobalans för kopiering och skanning

Canons nya eTerminal

Xerox eTerminal

Nyheter i Gespage

  • Vattenstämplar kan läggas till på utskrivna dokument i Gespage
  • Innehållet i vattenstämpeln konfigureras i Gespage utskriftsregler och kan innehålla t.ex. information om tryckutgåva (datum, användare)