Gespage distribueras av Electronic Purse Sweden AB

Här hittar du oss

Kvartsgatan 10
749 40 Enköping

info@epu.se
Tel: (+46)0171-44 25 60

Vi har som målsättning av förse den svenska marknaden med det bästa inom lokala kortbaserade betalsystem och system för utskriftshantering i nätverk. Målsättningen uppnår vi genom att bygga system med komponenter från väldsledande tillverkare och våra egenutvecklade moduler, erbjuda utomordentlig support, och att göra det på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Vi är specialiserade på programvara för dokumenthantering och betalning/uppföljning av utskrifter i nätverk, och på kortsystem för betalning av kopior och utskrifter. Vi har även system för multifunktionella miljöer och applikationer, t.ex. betalning av kopior i kombination med inpassering, bibliotekskort och liknande.

Boka gärna ett möte med oss!